Графік роботи: вівторок   з 08:00 до 19:30
  • пн з 08:00 до 19:30
  • вт з 08:00 до 19:30
  • ср з 08:00 до 19:30
  • чт з 08:00 до 19:30
  • пт з 08:00 до 20:00
  • сб з 09:00 до 16:00
  • нд з 08:00 до 19:00

Наш керівник

Родинський Олександр Георгійович – доктор медичних наук, професор, фахівець в галузі фізіології, нейронаук та нейрофізіології, завідувач кафедри фізіології Дніпровського державного медичного університету.

З 1999 по 2002 роки навчався в аспірантурі в Дніпропетровській державній медичній академії.

В 2002 році після закінчення очної аспірантури за спеціальністю «нормальна фізіологія», захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук, яка була присвячена проблемі розкриття фундаментальних механізмів функціонування центральної та периферичної нервової системи в умовах порушення функції щитовидної залози за гіпертиреоїдним типом, розкриттю методів фармакологічної корекції невропатичних станів, які виникають внаслідок гіпертиреозу.

З 2002 року  Родинський О. Г. працював викладачем кафедри нормальної фізіології Дніпропетровської державної медичної академії.

З 2004 року  Родинський О. Г. – доцент кафедри нормальної фізіології Дніпропетровської державної медичної академії.

В 2006 році Родинському О. Г. було присуджено Премію Кабінету Міністрів України «За особливі досягнення молоді в розбудові України» за цикл наукових робіт в області фізіології центральної та периферичної нервової системи.

В 2008 році  Родинський О. Г. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук, присвячену проблемі розкриття нейрофізіологічних механізмів функціонування спинного мозку та його периферичних утворень за умов гіперзбудливості, судомних статусів, які виникають внаслідок гормональних та травматичних впливів. В докторській дисертації О. Г. Родинського розглянуті різні можливості корекції даних патологічних станів, в тому числі й фармакологічними методами.

В 2008 році Родинському О. Г. було присуджено Премію Президента України для молодих вчених за цикл наукових робіт в області нейрофізіології.

З вересня 2003 року по жовтень 2016 року  Родинський О. Г. завідував відділом аспірантури, магістратури та докторантури Дніпропетровської державної медичної академії.

З 2008 року Родинського О. Г. за конкурсом було обрано на посаду завідувача  кафедри фізіології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

В 2011 році Атестаційною Комісією Міністерства освіти та науки України Родинському О. Г. було присвоєно вчене звання – професор.

Професор  Родинський О. Г. є головою Дніпропетровського обласного фізіологічного товариства. Також є головою Дніпропетровського обласного товариства нейронаук «Neuroscience».

Протягом 2008 – 2016 років професор  Родинський О. Г. був головою проблемної та предметної комісії Дніпропетровської державної медичної академії «Медико-біологічні дисципліни та фармація».

З 2009 по 2016 рр. професор  Родинський О. Г. був головою Державної екзаменаційної комісії факультету біології, екології та медицини Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.

В жовтні 2016 року, відповідно наказу Міністра охорони здоров’я України (№101-о від 30.09.2016 р.),професор О. Г. Родинський виконував обов’язки ректора ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Професор О. Г. Родинський з 2008 по 2013 рр. був членом спеціалізованої вченої Ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій при Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького Д 11.600.01 за спеціальностями: «нормальна фізіологія», «онкологія» та «гігієна та професійна патологія».

З 2015 по 2017 рр. професор О. Г. Родинський був членом спеціалізованої вченої Ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій при ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» Д 08.601.03 за спеціальностями: «ортопедія та травматологія», «нормальна анатомія» та «гістологія».

Професор  Родинський О. Г. з 2011 по 2021 рр. був членом спеціалізованої вченої Ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій при ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» Д 08.601.01 за спеціальностями: «анестезіологія та інтенсивна терапія», «хірургія» та «спортивна медицина та лікувальна фізкультура».

З 2015 по 2020 рр. професор О. Г. Родинський був головою комісії із запобігання академічного плагіату та академічної доброчесності ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Професор О. Г. Родинський член редакційної ради журналу «Медичні перспективи» (куратор розділу «Теоретична медицина»).

Професор О. Г. Родинський в травні 2015 року проходив стажування та знайомство із організацією медичної допомоги на різних рівнях та ланках в США в м. Бостон (Штат Массачусетц) на базі Гарвардської Медичної Школи (Гарвардський Університет). В 2015 році професор О. Г. Родинський за підтримки Східноєвропейського центру фундаментальних досліджень пройшов стажування в Іспанії, Італії та Франції. Також, в лютому 2019 року Професор О. Г. Родинський при підтримці Східноєвропейського центру фундаментальних досліджень пройшов стажування в м. Дубаї (ОАЕ) за програмою «Fundamental and practical medicine and education in the 21st century: scientific developments, advanced technologies, innovations».

Окрім курсу «Фізіологія» для всіх спеціальностей та факультетів професор О. Г. Родинський з 2015 року впровадив та викладав для аспірантів всіх форм навчання та спеціалізацій обов’язкові навчальні курси: «Методика наукового та патентного пошуку», «Біоетика» та «Академічна доброчесність».

Професор О. Г. Родинський в 2019 році отримав другу вищу освіту, з відзнакою закінчив Національну академію державного управління при Президентові України, здобувши кваліфікацію ступеню вищої освіти  - магістр за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» зі спеціалізацією «Управління у сфері охорони здоров’я».

Професора О. Г. Родинського розпорядженням Міністра охорони здоров’я України (№47 від 3.07.2021 року) було призначено керівником новоствореного Дніпропетровського обласного Центру масової вакцинації, оператором якого є Єврейський медичний центр «JMC». Роботу даного Центру вакцинації було розгорнуто на базі Дніпровської єврейської громади та КДЦ «Менора» (м. Дніпро). Станом на 01.06.2023 р. означеним Центром вакцинації було зроблено більше 100 тисяч щеплень від коронавірусної інфекції.

В 2023 році діяльність професора О. Г. Родинського була оцінена Подякою Міського Голови м. Дніпро за сумлінну плідну працю, ініціативу і наполегливість, згуртованість, небайдужість, вагомий особистий внесок у становлення української державності та сприянню розвитку територіальної громади міста.

В сферу науково-практичних інтересів професора О. Г. Родинського входять дослідження механізмів функціонування центральної та периферичної нервової системи, нервових шляхів, нервово-м’язового апарату за умов гострої та хронічної спінальної травми; гіперзбудливості, спастичности, судомних станів; порушення функціонування ендокринної системи: гіпо- та гіперфункції щитоподібної залози, цукрового діабету, змін профілю чоловічих та жіночих статевих гормонів (андрогенів та естрогенів); питання вікової фізіології, патофізіологічні аспекти нейрогуморальної регуляції, як в дитячому віці, так і в геронтогенезі.

Під керівництвом професора Родинського О. Г. захищено 11 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеню кандидата наук та доктора філософії в галузі медицини. В даний час професор  Родинський О. Г. є науковим керівником 4-х дисертацій на здобуття наукового ступеню кандидата наук та доктора філософії в галузі медицини.

Професор  Родинський О. Г. є автором більш ніж 340 наукових праць, які опубліковані в провідних світових та українських наукових журналах; монографій, статей, патентів, словників, тез, методичних та науково-практичних рекомендацій.
О. Г. Родинський є випускником Дніпропетровської єврейської школи №144 ім. Леві-Іцхака Шнєєрсона ХАБАД Любавич.