Графік роботи: вівторок   з 08:00 до 19:30
  • пн з 08:00 до 19:30
  • вт з 08:00 до 19:30
  • ср з 08:00 до 19:30
  • чт з 08:00 до 19:30
  • пт з 08:00 до 16:30
  • сб з 09:00 до 16:00
  • нд з 08:00 до 19:00

Наш керівник

Родинський Олександр Георгійович – доктор медичних наук, професор, фахівець в галузі фізіології, нейронаук та нейрофізіології, завідувач кафедри фізіології Дніпровського державного медичного університету. З 1999 по 2002 роки навчався в аспірантурі в Дніпропетровській державній медичній академії (ДДМА). В 2002 році після закінчення очної аспірантури за спеціальністю «нормальна фізіологія» при ДДМА, захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук, яка була присвячена проблемі розкриття фундаментальних механізмів функціонування центральної та периферичної нервової системи в умовах порушення функції щитовидної залози за гіпертиреоїдним типом, розкриттю методів фармакологічної корекції невропатичних станів, які виникають внаслідок гіпертиреозу.

З 2002 року Родинський О.Г. працював викладачем кафедри нормальної фізіології Дніпропетровської державної медичної академії.

З 2004 року Родинський О.Г. – доцент кафедри нормальної фізіології Дніпропетровської державної медичної академії

У 2006 році Родинському О.Г. було присуджено Премію Кабінету Міністрів України «За особливі досягнення молоді у розвитку України» за цикл наукових праць у галузі фізіології центральної та периферичної нервової системи.

У 2008 році Родинський О.Г. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук, присвячену проблемі розкриття нейрофізіологічних механізмів функціонування спинного мозку та його периферичних утворень в умовах гіперзбудливості, судомних станів, що виникають унаслідок гормональних та травматичних змін. Розглянуто різні шляхи та можливості корекції даних патологічних станів, у тому числі фармакологічними методами.

У 2008 році Родинському О.Г. було присуджено Премію Президента України для молодих вчених за цикл наукових праць у галузі нейрофізіології.

З вересня 2003 року по жовтень 2016 року Родинський О.Г. завідував відділом аспірантури, магістратури та докторантури Дніпропетровської державної медичної академії.

У 2008 році був обраний на посаду завідувача кафедри фізіології ДУ «Дніпропетровської медичної академії МОЗ України».

У 2011 році рішенням Атестаційної Комісії Міністерства освіти та науки України Родинському О.Г. присвоєно вчене звання – професор.

Професор Родинський О.Г. є головою Дніпропетровського обласного відділення Українського фізіологічного товариства. Також є головою Дніпропетровського обласного товариства нейронаук «Neuroscience».

Протягом 2008 – 2016 років професор Родинський О.Г. був головою проблемної та предметної комісії «Медико-біологічні дисципліни та фармація» Дніпропетровської державної медичної академії.

З 2009 по 2016 рік професор Родинський О.Г. був головою випускної Державної екзаменаційної комісії факультету біології, екології та медицини Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.

У жовтні 2016 року, відповідно до наказу Міністра охорони здоров’я України (№101-о від 30.09.2016 р.),професор Родинський О.Г. виконував обов’язки ректора ГУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Професор О.Г. Родинський з 2008 по 2013 роки. був членом спеціалізованої вченої Ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій при Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького Д 11.600.01 за спеціальностями: «нормальна фізіологія», «онкологія», «гігієна та професійна патологія.

З 2015 до 2017 рр. професор О.Г. Родинський був членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій при ГУ «Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України» Д 08.601.03 за спеціальностями: «ортопедія та травматологія», «нормальна анатомія», «гістологія».

Професор Родинський О.Г. з 2011 по 2021 роки був членом спеціалізованої вченої Ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій при ГУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» Д 08.601.01 за спеціальностями: «спортивна медицина та лікувальна фізкультура», «анестезіологія та інтенсивна терапія», «хірургія».

З 2015 по 2020 рр. професор О.Г. Родинський був головою комісії із запобігання академічному плагіату та академічній доброчесності ГУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Професор Родинський О.Г. є членом редакційної ради журналу “Медичні перспективи” (куратор розділу “Теоретична медицина”).

Професор Родинський О.Г. у травні 2015 року проходив стажування та знайомство з організацією медичної допомоги на різних рівнях та етапах у США у м. Бостон (Штат Массачусетс) на базі Гарвардського університету – Гарвардської медичної школи. У 2015 році професор Родинський О.Г. за підтримки Східноєвропейського центру фундаментальних досліджень пройшов стажування в Іспанії, Італії та Франції. Також у лютому 2019 року професор О.Г. Родинський за підтримки Східноєвропейського центру фундаментальних досліджень пройшов стажування в Дубаї (ОАЕ) за програмою «Fundamental and practical medicine and education in the 21st century: scientific developments, advanced technologies, innovations».

Окрім курсу «Фізіологія» для всіх спеціальностей та факультетів, професор О.Г.Родинський з 2015 року впровадив та викладає для аспірантів усіх форм навчання та спеціалізацій обов’язкові курси: «Методика наукового та патентного пошуку», «Біоетика» та «Академічна доброчесність» .

Професор О.Г. Родинський у 2019 році здобув другу вищу освіту, з відзнакою закінчив Національну академію державного управління при Президентові України, здобувши кваліфікацію ступеня вищої освіти – магістр зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» зі спеціалізацією «Управління у сфері охорони здоров’я».

Розпорядженням Міністра охорони здоров’я України (№47 від 3.07.2021 року) професора Родинського було призначено керівником новоствореного Дніпропетровського обласного Центру масової вакцинації, оператором якого є Єврейський медичний центр «JMC». Роботу цього Центру вакцинації було розгорнуто на базі Дніпровської єврейської громади та КДЦ «Менора» (м. Дніпро). Станом на 15.02.2022 р. Центром вакцинації було зроблено близько 100 тисяч щеплень від коронавірусної інфекції.

У сферу науково-практичних інтересів професора Родинського О.Г. входять дослідження механізмів функціонування центральної та периферичної нервової системи, нервових шляхів, нервово-м’язового апарату в умовах гострої та хронічної спинальної травми; гіперзбудливості, спастичності, судомних станів; порушення функціонування ендокринної системи: гіпо- та гіперфункції щитовидної залози, цукрового діабету, змін профілю чоловічих та жіночих статевих гормонів (андрогенів та естрогенів); питання вікової фізіології, патофізіологічні аспекти нейрогуморальної регуляції як у дитячому віці, так і в геронтогенезі.

Під керівництвом професора Родинського О.Г. захищено 11 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук та доктора філософії у галузі медицини. На даний час професор Родинський О.Г. є науковим керівником 4-х дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук та доктора філософії в галузі медицини.

Професор Родинський О.Г. є автором більше ніж 327 наукових праць, які опубліковано у провідних світових та українських наукових журналах; монографій, статей, патентів, словників, тез, методичних та науково-практичних рекомендацій.

О.Г. Родинський у 1994 році закінчив Дніпропетровську єврейську школу №144 ім. Леві-Іцхака Шнеєрсона ХАБАД Любавич.

Професор О.Г. Родинський є головою Правління та за сумісництвом генеральним директором медичного формування, яке було створено за рішенням Опікунської Ради Дніпровської єврейської громади – єврейського медичного центру «JMC».

Медичний Центр Дніпровської єврейської громади «JMC» насамперед надає допомогу малозабезпеченим членам громади різного віку, підопічним благодійного фонду «Хесед Менахем», бере участь у благодійних проектах для населення міста та області незалежно від національної та релігійної приналежності. Виконується великий обсяг надання медичної допомоги для пацієнтів дитячого та дорослого віку.

Клініка «JMC» здійснює тісну взаємодію в рамках цілої низки програм з Єврейською громадою Великого Бостона (США, штат Массачусетс) у рамках «Кегіла-проджект», який реалізується спільно Дніпровською єврейською громадою та єврейською громадою Великого Бостона (США, штат Массачусетс). Однією з ключових програм є проект із протезування кульшового суглоба у людей похилого віку з категорії малозабезпечених.

Протягом багатьох років професор О.Г. Родинський та клініка, якою він керує, співпрацює з провідними клініками США, Ізраїлю та Австрії.

Професор О.Г. Родинський перебуває у постійній взаємодії з Бостонською громадою та Гарвардською медичною школою (Гарвардський університет) щодо реалізації цілої низки важливих гуманітарних проектів у сфері медицини, освіти та науки, як таких, які вже діють протягом тривалого часу, так і тих, що плануються до реалізації .

З червня 2021 року професор О.Г. Родинський є керівником Дніпропетровського обласного вакцинаційного центру з масових щеплень від коронавірусної хвороби (на базі єврейського медичного центру «JMC» у Менорі).

З 2002 року Родинський О.Г. працював викладачем кафедри нормальної фізіології Дніпропетровської державної медичної академії.

З 2004 року Родинський О.Г. – доцент кафедри нормальної фізіології Дніпропетровської державної медичної академії.

У 2006 році Родинському О.Г. було присуджено Премію Кабінету Міністрів України «За особливі досягнення молоді у розвитку України» за цикл наукових праць у галузі фізіології центральної та периферичної нервової системи.

У 2008 році Родинський О.Г. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук, присвячену проблемі розкриття нейрофізіологічних механізмів функціонування спинного мозку та його периферичних утворень в умовах гіперзбудливості, судомних станів, що виникають унаслідок гормональних та травматичних змін. Розглянуто різні шляхи та можливості корекції даних патологічних станів, у тому числі фармакологічними методами.

У 2008 році Родинському О. Г. було присуджено Премію Президента України для молодих вчених за цикл наукових робіт в галузі нейрофізіології.

З вересня 2003 року по жовтень 2016 року Родинський О.Г. завідував відділом аспірантури, магістратури та докторантури Дніпропетровської державної медичної академії.

З 2008 року Родинського О.Г. за конкурсом було обрано на посаду завідувача кафедри фізіології ГУ «Дніпропетровської медичної академії МОЗ України».

У 2011 році рішенням Атестаційної Комісії Міністерства освіти та науки України Родинському О.Г. присвоєно вчене звання – професор.

Професор Родинський О.Г. є головою Дніпропетровського обласного осередку Українського фізіологічного товариства. Також є головою Дніпропетровського обласного товариства нейронаук «Neuroscience».

Протягом 2008 – 2016 років професор Родинський О.Г. був головою проблемної та предметної комісії «Медико-біологічні дисципліни та фармація» Дніпропетровської державної медичної академії.

З 2009 по 2016 професор Родинський О. Г. був головою випускної Державної екзаменаційної комісії факультету біології, екології та медицини Дніпропетровського національного університета ім. Олеся Гончара.

У жовтні 2016 року, відповідно до наказу Міністра охорони здоров’я України (№101-о від 30.09.2016 р.) професор Родинський О.Г. виконував обов’язки ректора МУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Професор О.Г. Родинський з 2015 по 2017 роки був членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій при ГУ «Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України» Д 08.601.03 за спеціальностями: «ортопедія та травматологія», «нормальна анатомія» та «гістологія».

З 2015 до 2021 р.р. професор О.Г. Родbнський був головою комісії із запобігання академічному плагіату та академічній доброчесності ГУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Професор Родинський О.Г. член спеціалізованої вченої Ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій при ГУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» Д 08.601.01 за спеціальностями: «спортивна медицина та лікувальна фізкультура», «анестезіологія та інтенсивна терапія», «хірургія».

Професор Родbнський О.Г. – член редакційної ради журналу “Медичні перспективи” (куратор розділу “Теоретична медицина”).

Професор Родинський О.Г. у травні 2015 року проходив стажування та знайомство з організацією медичної допомоги на різних рівнях та етапах у США у м. Бостон (Штат Массачусетс) на базі Гарвардського університету – Гарвардської медичної школи. У 2015 році професор Родинський О.Г. за підтримки Східноєвропейського центру фундаментальних досліджень пройшов стажування в Іспанії, Італії та Франції. Також у лютому 2019 року професор О.Г. Родинський за підтримки Східноєвропейського центру фундаментальних досліджень пройшов стажування в Дубаї (ОАЕ) за програмою «Fundamental and practical medicine and education in the 21st century: scientific developments, advanced technologies, innovations».

Окрім курсу «Фізіологія» для всіх спеціальностей та факультетів, професор О.Г. Родинський з 2015 року впровадив та викладає для аспірантів усіх форм навчання та спеціалізацій обов’язкові навчальні курси: «Методика наукового та патентного пошуку», «Біоетика» та «Академічна доброчесність».

Професор О.Г. Родинський у 2019 році здобув другу вищу освіту, з відзнакою закінчив Національну академію державного управління при Президентові України, здобувши кваліфікацію ступеня вищої освіти – магістр зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» зі спеціалізацією «Управління у сфері охорони здоров’я».

Професора О.Г.Родинського розпорядженням Міністра охорони здоров’я України (№47 від 3.07.2021 року) було призначено керівником новоствореного Дніпропетровського обласного Центру масової вакцинації, оператором якого є Єврейський медичний центр «JMC». Роботу даного Центру вакцинації було розгорнуто на базі Дніпровської єврейської громади та КДЦ «Менора» (м. Дніпро). Станом на 15.02.2022 р. означеним Центром вакцинації було зроблено біля 100 тисяч щеплень від коронавірусної інфекції.

В сферу науково-практичних інтересів професора О.Г.Родинського входять дослідження механізмів функціонування центральної та периферичної нервової системи, нервових шляхів, нервово-м’язового апарату за умов гострої та хронічної спінальної травми; гіперзбудливості, спастичности, судомних станів; порушення функціонування ендокринної системи: гіпо- та гіперфункції щитоподібної залози, цукрового діабету, змін профілю чоловічих та жіночих статевих гормонів (андрогенів та естрогенів); питання вікової фізіології, патофізіологічні аспекти нейрогуморальної регуляції, як в дитячому віці, так і в геронтогенезі.

Під керівництвом професора Родинського О.Г. захищено 11 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук та доктора філософії у галузі медицини. На даний час професор Родинський О.Г. є науковим керівником 4-х дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук та доктора філософії в галузі медицини.

Професор Родинський О.Г. є автором більш ніж 327 наукових праць, які опубліковані в провідних світових та українських наукових журналах; монографій, статей, патентів, словників, тез, методичних та науково-практичних рекомендацій.

О.Г.Родинський в 1994 році закінчив Дніпропетровську єврейську школу №144 ім. Леві-Іцхака Шнєєрсона ХАБАД Любавич.

Професор О.Г. Родинський є головою Правління та за сумісництвом директором медичного формування, яке було створено за рішенням Опікунської Ради Дніпровської єврейської громади – єврейського медичного центру «JMC».

Медичний Центр Дніпропетровської єврейської громади «JMC», насамперед, надає допомогу малозабезпеченим, членам Громади різного віку, підопічним «Хеседу Менахем», приймає участь в благодійних проектах для населення міста та області незалежно від національності та релігійної приналежності. Виконується великий обсяг надання медичної допомоги для пацієнтів дитячого та дорослого віку.

Центр «JMC» здійснює тісну взаємодію в рамках низки програм з Єврейською громадою Великого Бостона (США, Штат Массачусетц) рамках «Кегіла-проджект», який реалізується сумісно Дніпропетровською єврейською громадою та єврейською громадою Великого Бостона (Штат Массачусетц, США). Однією із ключових програм є проект з протезування тазостегнового суглобу у людей літнього віку із категорії малозабезпечених.

Протягом багатьох років професор О.Г.Родинський та очолювана ним клініка співпрацює з провідними клініками США, Ізраїлю та Австрії.

Професор О.Г.Родинський знаходиться у постійній взаємодії із Бостонською громадою та Гарвардською медичною школою (Гарвардський Університет) із реалізації цілої низки важливих гуманітарних проектів у сфері медицини, як тих, що вже діють на протязі певного часу, так і тих, що планується реалізувати.

З червня 2021 року професор О.Г.Родинський є головою Дніпропетровського обласного вакцінаційного центру з масових щеплень проти коронавірусної хвороби (на базі єврейського медичного центру «JMC» в Менорі).